Oavsett var på jordklotet vi bor eller bfinner oss så slår mig tanken att vi alla drabbas av likartade förändringar under våra liv. Likaväl roliga som de va mer ledsam och tråkig karaktär. Tanken slår mig också att det inte är förändringen i sig som skapar känslan - det är hur jag själv förhåller mig till förändringen. Hur jag tar den tillvara och kan tom lära mig någonting utav den. Förändringar som sjukfall och dödsfall kan vara stora lärdomsstunder, som kan, trots förändringen ge ett mer kvalitativt liv genom lärdom och förändring av mig själv.
Hur vi förhåller oss till förändringarna som vi är med om påverkar resen av vårt liv- ju mer vi beakar oss i vår känsla och tillåter oss att känna även de sorliga och ledsamma känslorna som en ev förändring kan föra med sig - ju mer är vi redo för att skapa det bästa av resten av våra liv.

Vi lever alla i en förändringens tid- lär dig själv beaka dina känslor, ge dig själv rätten att känna - det finns nämligen inga rätt eller fel i vad vi känner- den som eventuellt a m för gvad du bordeller ine orde känna i en viss sitaion- Ta- den persone är oligtvis inte själv i närheten av sina a känslor - lyssna på dina egna känslor iställetKiss

Ps! Förändringsverktyg finner på min hemsida- kanske finns det något för dig- hör av dig i såfall Hemsida