Variationen av färg och dofter som hör årstiderna till kan påverka våra sinnen. Raskt stegande i en halvtimma, lager på lagerklädd och himlens färgkarta gjorde mig gott liksom inandningen av den friska kyliga luften. Frosten bet i kinderna. Väl hemma mer energi till annat än vad jag trodde jag skulle hinna med. 

Tom läsning innan ögonen slöt sig igår.

Klappar mig på axeln när jag låter bli att skylla på vädret och istället stegar mig ut och upplever vädret. Tänk så ycket det skylls på när egenansvar låts bli att tas.

Övar du eget handlingsansvar?

Idag är det fredag. Hur låter du dig påverkas av veckodagarnas namn?

Kram A.