Tack moder jord & solen för dessa dagar du gett mig. Dagar med barnen i olika konsultationer och miljöer. Möjligheten att vara vid havet i värmen med dem är gudagott för en enastående 4 barnsmamma. Jag är med dem i gruopp som en och en. De är med varandra i olika grupperingar och på tu man hand. Jag ser set fantastiska och fina i dem. Jag ser deras likheter och olikheter. Likheter med varandra och likheter med mig. Jag tänker fan om art ha fört vidare vissa handlanden egenskaper och lösningar av situationer. Men vet ickså att de hata alla möjligheter i världen att ta sig vidare från just de arven om de själva vill. Jag tänker också Yes, i det där där som jag jag önskar vill och tror på och ser det i dem. De är fantastiska och fina och de är mina. Tack solen tack havet tack moder jord Kram A