Vardagsrutiner- tramsigt eller ett visst mått av god struktur för att få till det jag vill och kan? Kan det vara kärnan och också att identifiera vad jag vill och kan? Jag tänker på innehållet av vardagsrutiner .. Välkommen vardag 2020. Det är nu jag ska känna att jag har luft under vingarna . Det är nu rutinerna ska övas för att sättas och bli naturliga. 2020 ett år där återhämtning och vad jag vill och kan ligger mer i fokus än något annat. Vardagsrutiner för att öva in nytt och inte bara det som finns och som förväntas. Vardagsrutiner för våran egna skull. Kram A.