När man frågar en annan människa en fråga kan man fråga sig om man gör det av nyfikenhet, viljan att få det svar man själv önskar eller om man är genuint intresserad av genuint intresserad av andra människor och dess känslor. Är man just genuint intresserad av andra människor och dess känslor lyssnar man tar man till vara och ser andra människors känslor som en viktig tillgång av livet. Det finns en ödmjukhet och respekt i det tänket. Som och blå himmel idag. Vet ni det är ett stort steg i rätt riktning. Samma sak med historien- den upprepar sig nästa ordagrant så länge Inga förändring sker. Allt är då bara en tidsfråga. En gång otrogen alltid otrogen- Allt handlar om beteenden . Kram A.