Visst är det väl märkligt att det som inte fanns i vår tanke eller vår värld är efter 2 månader numera en vardag och en vana. Vi är liksom formbara vi människor. Men ändå finns ovissheten där med längtan till det normala. Vad är det då som är det normala? Vad är det då som är det normala som kommer vara normalt i framtiden? Jo köra ni, det finns inga svar på det i nuet. Likaväl som ingen av oss kan säga vad meningen är med detta Corona virus och dess framfart. I nuet handlar det därav att acceptera och vänja oss vid det som råder. Att följa det som följas ska enligt myndigheternas ord. Att inom ramarna göra det bästa och lägga fokus på det som vi kan påverka för ett så kvalitativt liv som möjligt. Och det gäller för lika väl oss själva, vår närmaste omgivning och i ett högre syfte . Därav 1-2 meters avstånd mellan mötande. Det kan vi påverka så att vi alla håller . Märkligt när jag så sent som igår såg klungor av äldre människor , ja en bra bit äldre än jag själv som promenerade och samspråkade nästan utbud mot huvud. Fan, tänker jag ! Jag vet inte omständigheterna dock kvarstår att de är för många i grupperna för nära i ålder utseendemässigt för att vara i samma hushåll. Och med det vill jag säga att jag tycker att många äldre tyvärr verkar nonchalera rådande riktlinjer. Så dumt! Att vara oklok idag är att låta bli att följa de allmänna råd som gäller för Sverige . Vi alla tillsammans kan acceptera dem påminna oss själva och andra att följa dem ännu något bättre! Väl jobbat säger jag till Sveriges alla gymnasiestudenter som tar ett enastående ansvar! Detta trots att olika kommuner uppmuntrar er eller inte alls! Jag förstår faktiskt inte att ALLA KOMMUNER bidrar mer till gymnasiestuderandes studier på distans! Alla hushåll med distansstuderande gymnasielever har idag merkostnader och en hel del Av de hushållen har kanske också nåts av arbetslöshet med mindre pengar in. Eleverna på denna nivå tar ett mega ansvar låt alla dem höjas och uppmuntra dem lika med tex luncher eller högre studiebidrag! Det går att påverka från kommunernas sida! Lika väl som alla grupp håller avstånd och går på led vid mötande på trottoaren. Njutning av vårluft och fil står också öppen för alla ta vara på den & öva njutning även i ensamhet med naturen. Så värdefull och gör så gott! Take Care! Kram A.