Inget kan väl egentligen lära oss så mycket om det sk självklara som tiden vi är i nu. Inget som för det flesta var självklart finns på karaten för det idag. Många pratar om att snart och bara ang om att få normaltillstånd tillbaks. Vad är då det normala? Kommer det som då var det normala och självklara åter bli det? Kan det helt enkelt vara så att tiden är inne för att från ruta ett bygga upp något helt annat som självklar? Vad i så fall? Som i allting annat tror jag på eget handlingsansvar och att det leder oss alla till bästa utveckling och resultat . Både i grupp som individ. Lika väl för oss själva vår närmsta omgivning och i ett högre syfte. Att alltid gå på samma Stig med samma steg blir till samma resultat om och om igen. Är inte resultatet det önskvärda- tja, då får trappstegen tas istället för hissen och nytt stegande trampas. Först där efter kommer förändring och nytt resultat. Så och för det nya självklara. För oss som är, så kommer historien nu vara ett före och ett efter Corona. Det självklara efter, det stegar vi fram tillsammans genom stort handlingsansvar! Take Care! Kram A.