Attraktionslagen är enkel. Det du gör för någon annan, det får du igen. Är du kall, hård, otrogen och överkörande så yes, du kan skylla alla andra när du själv drabbas.. men smarta val är att ge, istället för att ta, och du får då också gott tillbaka. Kvinnor som trampar på andra kvinnor för egen vinning skull. Kylan av handlingar som nestlar sig in i märgen hos barn och andra kvinnor. Allt blir förändrat och klimat av kyla och is bildas. De kyliga stegen skapat attraktion. I fokus ligger för egen vinning skull, där alla medel är tillåtna Kvinnor som ser till vinsten av att backa upp, hålla ihop och visa varandra väl. Värme och kärlek ges och fås. Gott ges. Gott fås. För egen vinnings skull suddas ut. Klimatet är attraktivt och det segrande. Att ge andra människor mer gott än tvärtom kommer alltid att segra. Människor som värnar om varandra. Människor som visar varandra väl. Ett tids nog segrande släkte. Medans kyla och is smälter undan. Otrohetens handlingar, hårda toner och det falska kacklandet minimeras och smälter undan . Värden blir godare, skapade av de egna stegen av godhet. En grund. En attraktion . En lag. Attraktionslagen . Take Care! Kram A.