Brr! Något ruggigt i den tidiga morgontimmen när snön och kylan ligger utanför fönstren. Tänder ett ljus och genast kommer mys som sprider varmare känslor . Och tankar. Med små medel kan vi enkelt utmana oss själva till att tänka både mer och större. Vi kan låta våra tankar styra våra handlingar i ett högre syfte istället för enbart det egna egot. Tänk på tankeverksamheten. Tänk mer. Tänk större. Kan en handling påverka fler? Helt plötsligt kan handling låta bli att göras eller annan som gynnar fler och mer kommer fram i tänket. På så sätt skulle framfarten av dominanta kvinnor som ger sig rättighet att åsikta och lägga sig i andra mammors föräldraskap och barn, förmodligen minska. Om klokhet används i det egna tänket kan fokus läggas på den egna utvecklingen istället för att blanda sig i andras... Eller är det ok för en kvinna av den sorten att själv bli utsatt för de handlingar som hon själv skapat av orättvisa och smärta, som hon skapat genom att ge sig rätten att handla över andras huvuden? Tänk lite mer. Tänk lite större . Backa inte för att ta steg tillbaks istället för att fara fram som en raket över allt och alla och missa det vackra som livet har att delge de som värnar om varandra istället för att köra över andra! Take Care! Kram A.