Så kom det då, det önskvärda resultatet. Eller not? Eller kanske är resultatet önskvärt . Jag pratar om statsministerns val idag med strängare restriktioner . 8 personer som Max i sammankomster. Antal över 8 är förbjudet! Förbjudet! Så mina vänner det önskvärda resultatet kommer av 1. Vi som efterföljt de tidigare restriktionerna so far- vi vill ha det här för vi är rädda när så många inte följer 2. Ni som låtit bli att följa tidigare restriktioner - ni har skapat de nya restriktionerna genom att låta bli att följa tidigare Så yes nu är siffran 8 vår gemensamma nämnare att mötas i, hemmavid som ute.ä i offentligheten Det önskvärda resultatet är här hur vi sen än vänder på det. Klokt är om vi nu accepterar och efterföljer 8:an. Välkommen 8! Take Care ! Kram A.