Jag arbetar mycket med orden inspiration, motivation, acceptera och konstatera. Likaväl i mitt privata jag som i mitt yrkessamma är det dessa ord som mångt och mycket vad gäller utveckling snurrar kring. Jag har en grundsyn i att det finns möjlighet till potentiell utveckling för alla inom livets alla områden. För att nå högre måste vi hitta mål som vi vill nå och som för med sig ett positivt resultat. Att sedan acceptera sitt nuläge och böra resan därifrån och framåt är grunden. Allt iinnan nu är passé ch ska läggas till historien som jag inte kan påverka. Jag konstaterar istället vart jag är nu och sen fokuserar jag på alla tänkbara möjligheter till motivation och inspiration som gör det härligt för mig under resans gång. Alltså den mentala näringen låter jag hela tiden medvetet bli påfylld. Livaväl av andra människor, saker och ting. Men också av mig själv!!

Så här grön och grann är jag klädd i inspirations-och motivationsrollen som hälsokonsult hos Xtravaganza GöteborgsCity!Smile