Tandläkartid med ena dottern innan möten i Göteborg denna morgon. Gott att 2011 har fört med sig teknik som gör att väntrums väntan kan tas till vara Med hjälp av min iphone. Likaväl spår med bra träning kan lyssnas på som att mail kan läsas. Min iphone är definitivt en bra investering o ett bra verktyg i mitt företagande!!