För att få nya resultat krävs att man gör något nytt. Känslan är en mycket god vägvisare i vilken väg som är den rätta för att komma dit jag vill- och när rädslan får mig att tveka frågar jag mig- Vad är det värsta som kan hända? Sen är jag är jag säker i mitt vägval.Smile

Vilken väg- den gamla trygga som jag hitills inte lett mig dit jag vill eller den nya ..? Vi har alltid ett val!Smile