Vad innebär att våga vara modig- ja, förmodligen innebär det  rent praktiskt olika handlanden för olika människor. Det som jag behöver skaffa mig mod till att genomföra har du kanske med enkelhet genomfört hela ditt liv. Visst är det märkligt- men så är fallet och mer eller midre bara att acceptera. Det som åligger oss alla för att våga vara modiga och utveckla oss är att ta reda på var & vad vi själv står still och låterbli att genomföra. Att våga vara modig nog att leva sitt egna liv och inte någon annans - ja, det är för mig att våga vara modig.