Det coachande förhållningsättet- ett begrepp som genom praktiserande ger en värdeökning likaväl för den enskilde indivien som för gruppen. Ett förhållningsätt i möten med andra människor- Ett vinnande förhållningssätt. Väl bevrövat och med mycket väl referensrama går jag i bräschen för att Sveriges alla arbetsplatser skaffar sig detta förhållningssätt.
Genom att praktiskt öva in detta förhållningsätt ökar självkänslan hos individen och därmed kan korridorsnack och andra omtalande energikrävande begrepp minska. Ett företags resultat kan öka positivt genom att detta förhållningssätt inplanteras- Öppna frågor, aktivt lyssnande och närvaro. Lägg till att man med detta förhållningsätt pratar MED varandra istället för OM varandra. Delaktighet med stora vinningar kan öka istället för enskilda härskare och utanförskap som faktiskt succesivt kan förstöra en hel organisations goda rykte och bästa resultat.
Att själv välja det coachande förhållningsättet är att ta ansvar för sig själv och sina relationer. Är du en av dem som knäkt koden till detta förhållningsätt-? Om inte vad väntar du på?

Andra människor kan du inte påverka- men dig själv kan du göra till vinnare- använd dig av det coachande förhållningssättet!Smile