Jag är övertygad om att det enkla ibland kan vara det bästa. För den iår såååå uppskattade midsommarafton innehöll även kast med träpinnar - sk kubb, som gav upphov till många många skratt och härliga situationer - nedan får du spelreglerna för detta spel som de flesta kan delta i oavsett ålder.
Och om jag tillhörde det vinnande laget.. nja..Wink

                Kubb

  • Mät upp planen och markera denna med hörnpinnar samt mittpinnar.
  • Placera ut kubbarna med ett jämt fördelat avstånd på baslinjen. Dessa kallas nu Baskubbar.
  • Kungen placeras mitt på planen.

Spela om vilket lag som ska börja genom att bägge lagen kastar varsin kastpinne mot kungen.
Det lag som kommer närmast utan att fälla kungen börjar.

Det lag som först fällt motståndarnas kubbar och därefter fällt kungen har vunnit.
Om ett lag råkar fälla kungen (med en kastpinne eller en kubb) innan samtliga kubbar är fällda förlorar automatiskt.

Du måste stå bakom baslinjen, övertramp är ej tillåtet.
OBS!!! Endast underhandskast är tillåtet och med pinnen längs kastriktningen.
Du har alltså ingen användning för din frisbeeteknik eller bumerangträning.
Fördel för god bowling- och varpateknik.

Exempel:

Lag A kastar sina 6 pinnar. Vi förutsätter att de lyckas fälla 2 av lag B:s baskubbar (nybörjartur).
Lag B måste nu kasta ut sina 2 fällda baskubbar in på Lag A:s planhalva.
Den spelare som ska kasta första pinnen kastar också ut samtliga kubbar.
Baskubbarna ska alltid kastas från baslinjen med underhandskast, men får kastas på tvären.
Dessa fällda baskubbar som kommer ut på spelplanen kallas nu för "Plankubb".

OBS!!! Plankubb får aldrig placeras ovanpå varandra.

Max 2 försök!

Spelaren har två kast per kubb att placera den på motståndarens planhalva.
Om det andra kastet misslyckas och plankubben hamnar utanför motståndarens planhalva, får motståndaren placera den plankubben på valfritt ställe på sin egen planhalva, ex bakom egen kung.
Avståndet till kungen eller en hörnpinne måste dock vara längden på en kastpinne.
Det krävs både mod, skicklighet och tur för att fälla denna plankubb, utan att fälla kungen.
Det är alltid motståndarlaget som reser de plankubbar som kastas ut.
Kubben ska alltid resas vinkelrätt. Det är alltså inte tillåtet att vrida den runt sitt eget hörn.

Plankubben fälls först!

Lag B måste nu fälla de 2 plankubbar som står på lag A:s planhalva innan de får fälla baskubbarna på lag A:s baslinje.

OBS!!! Om lag B i samma kast först lyckas fälla de 2 plankubbarna och därefter någon baskubb så är detta tillåtet.

Alla baskubbar som fälls när det finns ofällda plankubbar kvar måste dock resas igen innan nästa kast.
En baskubb eller plankubb, som träffats men rest sig igen, räknas som fälld om den någon gång träffat marken i plant läge. En kubb som far upp i luften och därefter ställer sig igen måste dock träffas igen.

OBS!!! Om lag B inte lyckas fälla mer än 1 plankubb innebär detta att lag A nu bara har 1 kubb att kasta ut.

Dessutom innebär det att lag A nu får flytta fram i linje (så kallad strafflinje), med den kvarvarande kubben för att göra sina kast.

Matchen avgörs!

När ett lag har fällt samtliga bas- och plankubbar ska man nu bara fälla kungen för att vinna matchen.

OBS!!! Kungen ska alltid fällas från baslinjen.

En match består normalt av 3 set, om lagen inte kommer överens om annat.