Om min ens egna sanning alltid är den man tror är den enda blir vägen väldigt smal. Om man istället jobbar med öka sitt egna förhållningsätt och tänk med att andra människor har andra sanningar än vad jag själv har och de är precis lika sanna som min. Ja, då utvecklar man ett tänk till att "Jag är ok, Du är ok" och slipper då dömma andra människor. "Jag är ok, Du är ok" och vägen blir både bredare och större att gå på öppnar jag mig ännu mer för att lära mig av andras sanningar också så kan jag bli otroligt utbildad efter vägen.  Du väljer själv..Kiss

För mig är en varm sommardag en inspiration och resurs, för någon annan med en annan sanning är värmen mer till besvär. Inget rätt och inget fel- Utan 2 lika sanna sanningar om samma dag- och kanske kan vi istället lära av varandra- så solen kan ge lite glädje till någon som inte ser den som inspirationskälla och jag kan få inspiration av även gråmulna dagar

Du är ok, jag är ok / Take care!