Att tilhöra gruppen små och medelstora företag är något som jag trivs med, Min arbetsvardag är spännande och jag trivs med dess utmaningar. Självklart måste man hålla fokus på affärerna för att överleva. Min hjälp för detta är att investera i ett bra affärssystem. För utmaningen gäller ju ofta i att göra arbetet så lätt och effektivt som möjligt samtidigt som man ska ha koll på läget.
Ett bra affärssystem ska likaväl kunna hålla ordning och reda på företagets kunder lika väl som odrar och fakturor ska kunna skickas smidigt till hjälp för att göra företaget så framgångsrikt som man vill.
Specters affärssystem är just ett sådant affärssystem. Här erbjuds de små och medelstora företagen en smidighet i lika väl installation som bokföringssystem.
Specters webbbaserade affärssystem kan användas av likaväl PC som Mac och kan nyttjas överallt där internet finns. Det kräver heller ingen installation. Det finns också en stor del av marknadens e-handelslösningar kopplade till systemet. Kundkontakter kan också alltid bäras med sig i den mobila appen och man får tillgång till ett enkelt säljstöd i Iphon/Ipad och Androida-telefoner. En god teknik och affärssystem ger upphov till mer försäljning

http://blogg.annelieeng.se/post/2013/08/30/Med-god-teknik-saljer-man-mer.aspx