Har du någon gång funderat över trivseln i ditt liv. Hur väl du trivs med det du tar dig för i dina dagar?  Trivseln i ditt yrkessmma jag- hur väl trivs du i det? Det har jag- många, många gånger. Och för varje funderare tar jag också en reflektion som leder mig till en ny detalj i min målbild och önskvärda resultat. Många är de timmarna som vi tillbringar i vårt yrkessamma jag- för mig är det mycket mycket viktigt att både de som jag leder i olika former av utvecklande lika väl som jag själv, TRIVS! Det är också därför jag nu stoppar in även produktförsäljning i mitt företagande- Numera kan jag alltså förmedla vidare produkter som jag själv använder ser gott resultat av och njuter av till andra- Kan ni förstå att jag trivs!! ?. Detta ska jag berätta vidare om senare- Nu direkt till en annan av kommunens affärskvinnor- Carin Viking. Och min taturering är i centrum- hörs sen

Första produkt inslagningen- och mer lär det bli- hur kul som helst- Om jag trivs- YES!!Smile