Har du någon gång fått frågan om du är en doer? Vad har du svarat? Är det samma svar som du skulle ge dig själv om du ställde dig samma fråga nu? jag är övertygad om att ALLA kan bli en doer- det handlar om att bestämma sig att bli det. Stryktur handlingsplan och ett attraktivt mål kan få den bäste soffliggaren att hoppa i byxorna och bjuda sig själv på mer action mot sitt attraktiva mål än vad som någonsin skådas. Valet är ditt egna- vill du bli en doer- ta reda på vilka verktyg du behöver för att handla skaffa dig dem- och sen- action!

Att vara handlingskraftig och lära mig att låta bli att lägga mitt val av handlande i andras händer har också gett mig både en del oväntade ( i positiv) mening och planerat mätbara resultat som jag önskat. Och den fantastiskt goda visualiserade känslan av att stå på scandinaviums scen inför 4000 människor- tja- den är ett så härligt minne att plocka fram - känslan känns fortfarande ett halvår senare och ger mersmak till mig att fortsätta som doer! Testa du också!!Kiss