Som den lägenhetsmänniska jag är, brukar jag inte lägga alltför stora
funderingar på hus eller hur det skulle vara att bo i hus. Men när nu en
god vän köpt sitt drömhus ganska lantligt beläget och också börjat
renovera, började jag fundera på vilket stort projekt det är att bygga ett
hus. Vidare kom funderingarna på hur man får till helheten vad häller
miljötänk rätt igenom ett sådant stort projekt som att bygga ett hus.

Det går att påverka mycket. Genom att välja ”rätt" sorts isolering i ett
husbygge- det finns idag miljövänlig isolering som bidrar till att minska
växthuseffekten-stannar värmen kvar i huset!Smile Miljövänliga produkter som är
anpassade till människa, natur och vår miljö- så viktigt idag 2015 och så
klokt av de företagen som verkligen håller fast att arbeta helt igenom
efter detta tänk även i stora projekt. Så vem vet kanske en dag att jag
växer ur min lägenhetstrivsel o spinner vidare på hus - självklart ska då
miljötänket finnas i alla led.Smile