Ursäkter eller möjligheter val vi alla brottas med för att ta till vara på var och ens av oss vårat egna liv och vår tid. Ju mer ursäkter vi väljer, ju mindre kvalitet av det som vi själva vill skaffar vi oss. Ju mer möjligheter vi väljer- japp- ju mindre ursäkter får plats. I min värld är valet enkelt. När jag kommer på att ha valt en ursäkt- reflekterar jag över situationen- varför valde jag ursäkten- vad kände jag i situationen- för ni vet tanke känsla beteende hör ju ihop- och faktiskt idag slår det mig- min känsla är inte på topp när ursäkterna väljs av mig- Hur är det med dig? Är du en ursäktande eller möjlighets människa? Beror det på vilken del av ditt liv det handlar om?

Ju mer möjligheter jag greppar - ju fler kommer till mig. En gång i tiden hade jag ingen tanke på att att se mig själv som en kvinnlig entreprenör som verkade för att fler kvinnor ska våga greppa entreprenörsskapet. Jag hade aldrig vågat drömma om att JAG skulle kunna inspirerar andra kvinnor till att använda sitt mod och ta sig dit de vill i livet. Jag kunde inte tänlka en tanke i linjen i att någon skulle inspireras av mina handlingar och min personliga resa- Idag vet jag bättreKiss

KARRIÄR FRAMGÅNG FRIHET- ord som på resans väg har lärt mig kan vara laddade- För min del är det fantastiska ord- ord som hela tiden finns vid min sida och ger mig kraft styrka och mod att fortsätta min resa och också inspirerar andra- Karriär- klart att jag vill göra karriär- för mig är innebörden att yrkesmässigt befinna mig i den miljön med de arbetsuppgifter som genererar medst utveckling och effektivitet och trivsel hos mig själv med mina egenskaper FRAMGÅNG- Jag är min egna FRAMGÅNGSHISTORIA- jag mäter min framgång och belönar mig- Vad är din framgång som du vill uppnå? FRIHET- Min almanacka bestäms av mig själv!

KissKiss