Ett liv i lugn och harmoni kräver sin planering och övning i förhållningsätt. Tänk så många övningssituationer det finns att ta till vara. Alla situationer när du tänker något negativt om någon annan är en situation att lära av och ta till vara för den personliga utveclingen hos dig själv. Gör du det slipper du massa agerande hos dig själv som kanske egentligen inte är du. Med bästa macdatorn som redskap i mången arbetsysslor funderar jag också vidare- ta bort, lägg till, ta bort- om man tror på att det "alltid finns en god intuition bakom allt handlande" tja- då borde der inte behövas ett agerande som ta bort lägga till och ta bort igen - vänner på tex facebook. Allt handlar om det egna förhållningsättet - hur vida jag förhåller mig till en annan människas agerande. Stanna till situationsbeskriv för dig själv- vad kunde jag gjort annorlunda vad kan jag lära av denna situation, vad kan jag utveckla vidare yill nästa gång jag hamnar i samma läge. Då lär och utveclar du dig själv och har haft nytta av både person och situation Smile

By the way Mac är ett bästa arbetsverktyg! Situationebeskrivningar fungerar ypperligt att skriva ner här! Use Mac!Kiss