Det där med karriär är spännande tycker jag. Under mina drygt 30 år som yrkesarbetande, så har jag provat på olika sätt att arbeta. Idag tycker jag att det är skönt att acceptansensen av att kunna jobba på tillfälliga uppdrag/anställningar har ökat.Vänder man på det kan det det dock vara så att vi behöver höja bekräftelsen till de som arbetar på och trivs i fasta anställningar år ut och år in. Jag träffar ofta männiksr som byggt upp sitt liv runt omkring sitt jobb och sitt yrke, där den fasta anställningen är grunden till det de har och som de trivs med- Det är lika viktigt med beröm och bekräftelse där som för gruppen av människor som jobbar på frilansbasis.

 
Att arbeta som frilansare innebär ofta en ojämnhet både på vad gäller uppdrag och inkomster. Sårbart men också en slags frihetskänsla som gör gott. Att vara frilansare inom sin yrkeskår innebär också att det kan ta sin lilla tid att finna uppdrag, att göra sig ett namn i sin bransch. Kanske känner du igen dig?  Samtidigt behöver ju räkningarna betalas varje vecka.. Artister, skribenter, journalister, fotografer, författare- yrkesmän där jag tror att man frilansar mest. Då som nu.
Fördelen med idag och utvecklingen av internet gör tillgängligheten så mycket större än förr. Även marknadsföringen av olika uppdrag kan ju påannonseras och nås av fler än tidigare. Suveränt för en frilansare!
Merit Crowd är en sight för just skribenter. På sidan kan du skaffa dig ett konto för att finna olika skrivupprag. Artiklar och översättningsuppdrag från kunder påannonseras och du väljer själv vilka du tar. Ett bra sätt att kunna få en stabilitet i inkomsterna som frilansare. Du bestämmer själv hur många uppdrag  och hur många timmar du vill sitta vid datorn och orda, vad just gäller dessa artiklar och uppdrag.
En frilansares vardag är många gånger att den ena dagen inte är den andra lik och att inte veta om det finns uppdrag och inkomster nästa dag. Att som skribent vara ansluten till Merit Crowd gör att du på sitt sätt säkrar upp för nästa dag. Här finns uppdrag till dig- Du väljer själv när och hur många du tar. 

Det där med att skapa sig möjligheter och greppa dem är viktigt i alla branscher. Och det är alltod lika kul för mig att kunna påannonsera just möjligheter inom karriär som den karriärcoach som jag är.

Detta inlägg är sponsrat 

Njut av dagen skaffa dig möjligheterna i den- och greppa dem som känslan är för!

Kram A.