Val! Val! Val! Vi har alla ett val . Det gäller då som nu och även framöver i det som kallas framtiden. Vi har val i att leta fram vår känsla och i huruvida vi är modiga nog att lyssna till den. Vi har alltid ett val hur vi förhåller oss till det som sker. Best i test är att alltid jobba sig själv mot lugnet inom sig - när lugnet är med görs de bästa valen. Gäller lika väl för dig som mig. Kram A.You Allways have a choise!! Jag är stolt över det ansvaret till mg själv!😃💖 Happy me!😃💖 vilket är ditt i tidens viktigaste val i nuet?

Kram A.