Att förstärka sina tankar har varit ett av dagens tema- att i skrivna ord formulera sin tanke. En kraft som kan få tanken att hålla fokus och gå i mål. En kraft som också skulle kunna se att tanken bör väljas om.

Jag menar om jag i tanken värd vill göra handlingar som får någon att känna sig ofullständig och i jämförlese högakta någon annan för sin fullkomligthet. Tja, vad jag vet så finns det ingen livs levande varesej fullkomlig eller ofullkomlig människa. Det är hur jag själv väljer att se på dem. Att då behandla någon som ofullständig istället för att ge den kraft och styrka och låta den bli lika väl behandlad som någon annan - där satt den rätta tanken och valet- vi behöver inte alltid vara frontare för att stå bakom ett val. Att låta bli handling av det motsatta kan innebära samtycke. Blir någon utesluten av en grupp eller orättvist behandlad framför dina ögon och du blundar- Tja, det hjälper inte att du fyllt vaken 25 eller femtio år- du samtycker ju till det orättvisa och illabehandlade.  

Det finns så många val av vuxen världen och grupper där det trampas på andra för egen vinningsskull. Att låtsas att man inte ser eller vet om, tja det är att samtycka. Det du inte gjorde är också de du alltid får leva vidare med att du inte gjorde. Att öppna dörren för att värma en frusen själ av hjärta och ödmjukhet istället för att låta den stå ensam i höstmörkret och frysa, visar god humanistisk handling som visar vägen rätt för nästa generationer. I stället för tvärom. 

Nu ett par timmar jobbande till. Och kanske ger det fler reflektioner om vad livet är och inte är när vi inte gör och gör.

Kram A.