Köksbordets samlingspunkt. En punkt jag trivs med.. Här kan jag sitta och jobba med ord och texter på skärmen medans en flitig tonåring jobbar på med  läxläsandet mitt emot. Tacksam över ett stort och brett köksbord som kan inneha olika aktiviter samtidigt. 

Kvällsreflekterar en stund till levande ljus, när höstmörkret lagt sig. Ett tillvaratagande av tid, lärande och utvecklande.
Tänk om mina ungar frågat mig om vilka steg de ska ta- då hade de sluppit många av mina steg som iallafall inte lätt mig frammåt. Men kanske kan det behövas ett par generationers felsteg innan dessa mina sämsta steg suddas bort för alla framtid.. 
Refktionsstunder ger lärande och utveckling, men också genom bönderna på schackbrädet Ibland kan man undra om dessa "pjäser" aldrig tar slut på livets schack? Eller har vissa etsat sig fast? Kan de föröka sig? Men sen- när reflekterandet når utkörning ur rondellen, ögon och lyhördhet öppnas. Då förstår förnuftet att så länge lärdom inte tas så står en bonde kvar, gärna stadigt. Möjligtvis kan han byta ruta för att också bredda lärdommarna. Först då när jobbet är gjort, om och om igen i rondellen, kanske varv efter varv och till slut i utfartsfilen, först då är han ur spel och Yehaa känns innifrån och ut!

 

Att förstå med hjärnan är inte samma sak som att ha hjärtat med. Samspelet och den jämna balansen där i mellan kräver sitt arbete. Om inte det görs är just det egna livet dess förlorare. Världen minskas liksom. Tillskillnad av motsatt effekt när jobbet görs - och livet breddas likaväl uppifrån som nerifrån. Och jobbar man på ännu mer breddas det uppifrån och nerifrån igen. En slags attraktion av mervärde uppstår.

Jag är övertygad om att både du och jag behöver reflektera mera - inte över andra utan över det egna och vart känslan kommer ifrån. Den egna alltså. Alldeles förmånga generationer går annars åt till stegande i att söka bekräftelse i andra familjers egendomar istället för att acceptera de egna medlemmarnas egenskaper.

Du är ok. Jag är ok.
Med de meningarna kan favorisering, särbehandling och utanförskapbehandling minska.  Ett facebookshjärta där verklighetens handlande är det motsatta kan avstås.
Med dessa klokskaper är det nu 
dax att sova!

Kram A.