Igår var jag på ett första utvecklingssamtal för en ganska nybliven gymnast.  Tacksamt åtog jag mig rollen att följa med som den frågvisa mamman ha, ha. skämt och sido - att få vara en del är både tacksamt och intressant. Med fyra döttrar har det blivit några utvecklingssamtal genom åren- av olika karraktär. 

Att samtalen förlöper som goda innebär inte att mina ungar har legat på topp studiemässigt. Ett gott samtal kan också vara under de perioderna där någon eller några av barnen inte använt sin fulla kapacitet vad gäller studierna. Gott samtal innebär att man sätter fingret på vad som flyter vad som kan förbättras vilket resultat ett barn vill förväntas nå och också vad lärarna delar med sig av vad som är möjligt och hur de uppfattar barnet och dess studier.

 

Detta första samtal på gymnasiet som jag alltså tacksamt följde med på. ( Ni vet på gymnasiet har ungarna eget ansvar och föräldranärvaro är inte obligatoriskt). Allt förlöpte superbra. Läraren ledde samtalet på bästa sätt för både mig och min gymnast. riktig superbonus är idag att framgick mycket väl att dottern hittat rätt i sitt programval, tar eget handlingsansvar vad gäller sina studier och resultaten strålar. Alltså wow! 

 

Så som jag beskriver resultatet ovan var det inte för ett halvårsen i nian. med detta vill jag ha sagt att med "rätt gymnasieval för ungdomen och inte för oss som föräldrar eller grupptryck, kan gymnasiet bli en nytändning för alla! 

Hjälp ditt barn att researcha gymnasie valet utifrån ungdommens intressen och trivsel, så att alla kan bli skön och härlig studiero med goda resultat framöver!

Och yes- snart dax för ytterligare ett gymnasieval- det sista.

Kram Annelie