Det man gjorde igår kan ett dygn snare bli något helt annat med lärdomar och insikter som dygnet gav . Det är mänskligt att fela. Är det också mänskligt att nedvända den som felar? Om vi utgår från att alla gör det bästa med de verktyg de har tillgång till i situationen både igår idag och i framtiden. Att alla gör det bästa av det som de i stunden förmår. Så mycket enklare det blir att förstå omgivningen och andra på ett bättre sätt. Och tänk så mycket bättre det och blir för oss själva. Mer godhjärtade behöver vi inte drömma andra för felande. Vilket också gäller oss själva. Du är ok jag är ok vi är ok. Med utgångspunkt av att du jag vi gör det bästa med det vi har tillgång till i situationerna igår idag och i framtiden. Skjutningen så bra det är med reflektioner så att de verktyg jag hade tillgång till i en situation i historien , ibland blir andra färre eller fler idag och i framtiden. Och det där med trevligt bemötande- det är alltid en vinnare. Fortsätter elda upp julen - den brinner länge Kram A.