Visualiserar mig själv med nya dator och telefon. Ni vet ju precis som jag att tekniken går framåt med en faslig hastighet och det som var effektivt igår tycks nästan komma från stenåldern idag. Teknikens snabba utveckling gör också att vi människor sätter otroligt höga krav på vår teknik, dator och telefoner numera.
De ska liksom bara fungera och fixa allt supersnabbt!


Även säkerheten i vår teknik och i våra system har så klart utve
cklats. Jag tror att de flesta av oss på sitt sätt är någorlunda försiktiga vad det gäller att öppna okända länkar och mail, för att undslippa dataintrång.
Men sedan i den tidsfattiga vardagen så tror jag inte att vi direkt tänker på dataintrång kontra säkerhet.

 I de program och system jag arbetar i är IT- säkerheten hög. Och därmed är det som om min tanke stoppar där. Jag funderar liksom inte vidare på vad det innebär med hög IT-säkerhet..
När jag nu tänker igenom nogrannare, så är det som om jag förutsätter att ridån för intrång är nerrullad och gjord i betong. Jag förutsäker att hög IT- säkerhet är omöjlig att tränga igenom. Bildmänniskan i mig ser liksom data diode gjorda i grå stehård betong framför mig.
Helt omöjliga att ta sig igenom och förbi.
Är det verkligen en sanning? 

 

 Min självklara förlitan på hög IT- säkerhet har dock missat en viktig del tror jag bestämt nu när jag tänker mer specifikt på ämnet.
Tekniken går framåt. Och såklart också It- säkerheten, men såklart går också hackares teknik framåt. De blir smartare och slugare på att ta sig igenom system och teknik. Här behöver jag och säkerligen fler med mig få upp ögonen. 

Kanske också du?

 

Jag tror på att vara mer observant som användare av dator och telefon. På hur allting i den vanliga vardagen fungerar. Detta så att man ser minsta lilla tecken på annurlunda. Ett eventuellt intrång kan då förhoppningsvis stoppas i tid.
Jag tänker också att det inte är nonsens att byta lösenord på sina inloggningar med jämna mellanrum.
Ingen behöver ju göra det för enkelt för en hackare att ta sig in. En hackad mail blir ju inte bara så mycket extra arbete att reda ut, det sker ju också en rädsla och en osäkerhet i hur mycket och vad för information från mailen som läckt ut. Oavsett det är privat eller arbetsmail blir det otäckt att någon annan varit inne och strulat till det där.

Tack vare detta samarbetet inom IT- säkerhet har jag öppnat upp ögonen extra och när jag nu står i dörren för att investera i ny teknik kommer jag också titta ordentligt på hur jag kan öka min säkerhet i både telefon och dator.

Kram A.