God arbetsmiljö är av vikt. Däri ligger också olikheter i vad som är just GOD ARBETSMILJÖ. Lika olika som vi människor är unika. Reflektion reflektion reflektion för att få fram vad som är god arbetsmiljö för oss själva. Och sedan stega oss med egna steg vidare dit! För inget är så resultatgivande som EGET HANDLINGSANSVAR! För egen del behöver jag lugnet som arbete i hemmiljö ger mig Det gör mig likaväl effektiv som kreativ. Att sedan varva det med uppdrag på bortaplan i grupper av människor. Optimalt för mig i nuet. Ler över vyn i denna min bästa arbetsmiljö! Kram A.