Alla kan alltid göra en insats för att minska orättvisor. Att stå upp för sin egna och andras rättigheter gör även gott för det egna egot. Alltid gör vi ett val. Även när vi blundar..

100 årsedan vi fick kvinnlig rösträtt i vårt land. Att ställa sig i ledet för att kvinnor ska få det bättre och inte ska behöva vara rädda eller förtryckta av män är en självklarhet och ett mycket viktigt arbete idag.
Eller hur?

Vad vet du om männen du har i din närhet?

Har du inventerat mannen du lever med?
Vilken historia besitter han och överrensstämmer den med verkligheten..?
Coachande frågor att ställa för att hamna i ett liv med män som bär på en historia som även du kan bli en del av

Har du någon gång uppträtt kränkande mot en kvinna?

Hur många gånger har du varit otrogen mot kvonnor?

Finns det barn med i bilden kan man fråga:

Hur väl samarbetar du med dina barn mödrar för barnens bästa?

Betalar du skäligt uträknat underhåll för de barnen du inte bor tillsammans med?
(För info är 2073kr underhållsstöd och ett MINSTA belopp som alla barn har rätt till- Hjälp till uträkning hittar du hos Försäkringskassan HÄR.

Har du någon gång varit kränkande mot dina barns mammor?

_____

Det bör vara en självklarhet att inventera och bidra till jämlikhet för kvinnors och barns rättigheter.  
Vem vill leva med en man som inte gör rätt för kvinnor och barn? 
Omanligt om något 2020!

Och historien visar så väl att du som kvinna som inventerar din man dess historia och väljer bort att den fortlöper, du minimerar att stå näst näst i tu att bli kränk och bedragen. Och att eventuellt gemensamma barn inte får det underhåll de har rätt till.
Du gör också andra kvinnor och barn en tjänst om du kan få männen att söka hjälp och göra om och göra rätt!
Kvinnor och barn i din mans tidigare liv bär och också på en historia.
Har du tagit del av den?
Överrensttämmer den med in mans ord..?

Beteende sitter i väggarna och löper vidare i historien när det blundas för.
Och kvinnor kan tillsamman stärka varandra och bidra till stora viktiga förändringar.
Val att göra istället för att blunda! 

Take Care! 
Kram A.