Delaktighet, en nöt att knäcka & nytt middagsrecept

[ I samarbete med smakbox & Kavli mjukost] Att vara delaktig, hjälpas åt och försöka bidra med utveckling inom områden man själv kanske inte brinner för, har jag försökt visa mina ungar. Det gör gott! Motsatsen att sitta ner och förvänta sig att andra löser och fixar allt som kanske Fortsätt läsa

Hur ska jag då nå känslotoppar?

Funderar ibland på hur dagarna blir om jag avstannar min flexibla ådra? Att mitt tänk och handlande går mot att vara mer fyrkantig… Men alltså nej, bara jag tänker tanken känns det tråkigt otillfredsställt. Hur skulle jag då nå känslotoppar? Jag tänker istället att stunder av njutning är så viktigt Fortsätt läsa