Hur skapas trygghet & bekvämlighet för fortsatta samtal om människor & samtal tystnar när känslor, frågor & uppfattningar betraktas som fel?

I sökandets fotspår tror jag att alla någon gång söker efter mer eller annan trygghet och något mer eller större än det vi har omkring oss. ibland söker vi oss också in på fel väg och de människor som inte ser oss för den personen som vi är. Vad händer Fortsätt läsa