En skapad produkt, eget handlingsansvar och makt att identifiera se och förändra

Få människor är av karaktären att aldrig utsöndra avund . Få människor är av karaktären att aldrig fälla, baktala eller fördöma. Få människor står i ur och skur bakom ryggen och stöttar upp för för lika väl där de har sitt känslomässiga engagemang som för de utanför den sfären. Få Fortsätt läsa